Επιλέξτε γλώσσα

BFT VIR (od model)

BFT VIR αυτόματη μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας (μόνο για ανταλλακτικά)ΚΩΔΙΚΟΣ: VIR
BFT VIR αυτόματη μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας (μόνο για ανταλλακτικά)
VIR 30-45 οδηγίες στα Αγγλικά

 SKUNamePrice: Quantity
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ VIR 30/5003P.900476Support rod kit VIR
ΚΙΤ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ VIR03P.900477Release kit VIR
ΜΟΧΛΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ VIR03P.900488Threaded balance spring lever VIR
ΜΙΚΡΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ VIR03P.900489Little secondary gear VIR
ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ VIR03P.900949Big secondary gear VIR
ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΧΑΛΑΣ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΥ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ VIRBT112.006.152Common bracket screw MOOVI
ΠΥΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ VIRBT112.006.154RELEASE PLUG FOR VIR
ΡΟΤΟΡΑΣ VIRBT112.006.155ROTOR FOR VIR